Kristiansund: +47 71 58 88 00    Hammerfest: +47 78 41 88 21    Benor: + 47 71 52 32 10

Vacant PositionPlastarbeider Bruksplast.pdf

 

Bruksplast er en spesialbedrift som dekker et bredt spekter av produkter og tjenester
innen produksjon av glassfiberprodukter til offshoreindustrien, landbasert industri,
havbruks- og fiskerinæringen. I forbindelse med økt aktivitet søker vi etter:

Plastoperatører med erfaring


Kvalifikasjoner:
• Erfaring med å jobbe i produksjon med
plast/polyester. Du kan være en plastarbeider
eller en som har erfaring med
overflateteknikker.
• Gode norsk og engelsk kunnskaper.

Personlige Egenskaper:
• Er sikkerhetsfokusert
• Nevenyttig
• Nøyaktig og ansvarsfull
• Effektiv og arbeidsom
• Positiv innstilling
• Allsidig og fleksibel
• Takle høyt arbeidstempo
• Jobber selvstendig og i team

Arbeidssted: 

Hovedarbeidssted Averøy.
Vi tilbyr godt arbeidsmiljø i en bedrift med
korte beslutningsveier hvor du får store
muligheter til å påvirke og jobbe selvstendig.
Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.

Nærmere opplysninger:
HR-leder Ketil Solli-Sæther
+47 476 84 470
Søknad innen 31. juli til:
stilling@ossnor.no
www.bruksplast.no Merkes med: «Plastoperatør»


Oss-nor Kristiansund

  Call us: +47 71 58 88 00
post@ossnor.no