Kristiansund: +47 71 58 88 00    Hammerfest: +47 78 41 88 21    Benor: + 47 71 52 32 10

GLAD-NYHET : PRESSEMELDING


                                   

 

PRESSEMELDING

 

 pressemelding 18-12-2017.pdf

 

Statoil har tildelt Oss-nor rammeavtale på vedlikehold og reparasjoner av ventiler.

Avtalen har en varighet på seks år med to opsjoner á tre år. Til sammen tolv år.

Avtalen kan benyttes for arbeid på alle offshore og onshore anlegg hvor Statoil er operatør på norsk sokkel, og kan også internasjonalt. Også kommende felt, som kommer i avtaleperioden, Njord, Aasta Hansteen og Johan Castberg er blant disse.

Statoil og Oss-nor har hatt et langvarig forretningsforhold helt tilbake til 1983.

Denne avtalen er tildelt i sterk konkurranse med andre selskaper som har kompetanse innenfor vedlikehold og reparasjoner av ventiler.

Oss-nor er godt forberedt på denne oppgaven og har lang erfaring fra andre offshore og onshore anlegg som vi har vært med på fra starten. Ormen Lange, Draugen (Shell), og Goliat (Eni Norge). Tjeldbergodden (Statoil)

Oss-nor er eid av familien Wærnes i Kristiansund og har nylig etablert seg i Sandnessjøen.

Oss-nor Hammerfest as er et datterselskap. Med utbyggingen av Johan Castberg vil dette selskapet være sentralt på flere områder.

Med at Statoil tildeler Oss-nor denne avtalen bidrar de til å øke kompetansearbeidsplasser innenfor en bransje som har vært tynget av den nedturen som har vart siden 2014.

Kristiansund 18.12.17

Oss-nor as

Arnt A. Wærnes

Styrelder

Telefon 95703206

 

 


Oss-nor Kristiansund

  Call us: +47 71 58 88 00
post@ossnor.no